skip to Main Content

Otwarte Mistrzostwa w Nurkowaniu Sprawnościowym

Opis zawodów:
Celem zawodów jest rywalizacja płetwonurków w poszczególnych konkurencjach
oraz propagowanie nurkowania i podnoszenie sprawności w nurkowaniu.
Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest posiadanie podstawowych uprawnień płetwonurka/nurka.
Zawodnicy pływają w strojach pływackich lub kombinezonach neoprenowych.
Konkurencje odbywają się w niecce basenowej o dług. 25 m i jednolitej głębokości 2 m.
Organizator zapewnia nadzór ratowników na powierzchni i asekurantów podwodnych.
Organizator zapewnia również sprzęt nurkowy (buta, jacket, automat) do przeprowadzenia konkurencji.
Istnieje możliwość startu z własnym sprzętem nurkowym – posiadającym aktualne homologacje.

Nagrody:
Organizator zapewnia nagrody rzeczowe dla zdobywców pierwszych trzech miejsc. Suma zdobytych punktów wszystkich pięciu konkurencji nominuje zawodnika do zwycięstwa. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal oraz dyplom uczestnictwa.

Organizatorzy Mistrzostw: Miasto Opole, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Termin: 7 kwietnia 2019 r. godzina 12.00

Miejsce: Kryta Pływalnia „Wodna Nuta” w Opolu

Sędziowie:
Sędzia Główny: Marek Majas
Komisja sędziowska: Jacek Frydrych, Marek Majas, Bogusław Kwiatkowski
Rzecznik medialny: Rafał Zdeb

Program zawodów:
11.00 odprawa zawodników
12.00 start konkurencji:
1. dopasuj znaki nurkowe
2. etapowe ubieranie sprzętu nurkowego
3. płynięcie po linie
4. ratowanie nurka – holowanie bezpieczne
5. płynięcie pod wodą z łyżeczką o piłeczką

Liczy się najlepszy czas i prawidłowość wykonania konkurencji.
Szczegółowy opis konkurencji w dodatkowym załączniku.

17.00 Zakończenie i podsumowanie
17.30 Dekoracja wręczenie pucharów i medali – sala cateringowa Pływalni „Wodnej Nuty”. Rozdanie pamiątkowych medali oraz losowanie dodatkowych nagród.

Zgłoszenie zawodnika w mistrzostwach winno zawierać:
1. Imię i nazwisko, numer telefonu , adres mailowy
2. Datę urodzenia,
3. Posiadany stopień nurkowy
4. Rozmiar koszulki oraz płeć (XL, L, M, S)
5. Wpłata kwoty wpisowej 45 zł na konto: IdeaBank: 47 1950 0001 2006 0403 8690 0002 – Vision Reklama, 45-123 Opole, Budowlanych 52, Tytuł wpłaty: „Imię i nazwisko, zawody nurkowe”
6. Podpisane oświadczenie o udziale w mistrzostwach
7. Zgłoszenia przyjmujemy do 1 kwietnia 2019 r. na stronie : http://mistrznurkowania.pl

Brak podpisanych dokumentów, oświadczeń i wpłaty wpisowej skutkuje nie dopuszczeniem zawodnika do startu i udziału w mistrzostwach.

Dodatkowe informacje: Bogusław Kwiatkowski: b.kwiatkowski@mosir.opole.pl

Back To Top