skip to Main Content

 

I Opis zawodów:

Celem zawodów jest rywalizacja płetwonurków w poszczególnych konkurencjach, propagowanie nurkowania oraz podnoszenie sprawności w nurkowaniu. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest posiadanie podstawowych uprawnień płetwonurka. Ze względów na amatorską formą zawodów nie mogą brać udziału osoby ze stopniem instruktorskim oraz uprawnieniami powyżej tego stopnia. Zawodnicy pływają w strojach pływackich lub kombinezonach neoprenowych. Konkurencje odbywają się w niecce basenowej o dług. 25 m i jednolitej głębokości 2 m. Organizator zapewnia nadzór ratowników na powierzchni i asekurantów podwodnych. Organizator zapewnia również sprzęt nurkowy (butla, jacket, automat, balast ) do przeprowadzenia konkurencji. Istnieje możliwość startu z własnym sprzętem nurkowym – posiadającym aktualne homologacje.

II Kategorie:

 • KOBIET
 • MĘŻCZYZN
 • JUNIOR S 12 – 14 lat
 • JUNIOR M 9 – 11 lat

III Szczegóły wydarzenia:

 • Organizatorzy Mistrzostw:  Miasto Opole, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
  • Termin:  14 listopada 2021 r. godzina 11.00 (odprawa techniczna )
  • Miejsce:  Kryta Pływalnia „Wodna Nuta” w Opolu ul. Prószkowska 96
  • Sędzia Główny:   Artur Pokorny
  • Komisja organizacyjna:  Jacek Frydrych, Bogusław Kwiatkowski
  • Media/public relations:  Rafał Zdeb

Program zawodów:

11.00 odprawa zawodników – pobranie koszulki, identyfikatora i kluczyka do szafki
12.00 start czterech konkurencji:

Liczy się najlepszy czas i prawidłowość wykonania konkurencji.

Warunkiem klasyfikacji głównej jest ukończenie wszystkich konkurencji.
Szczegółowy opis konkurencji w załączniku.

17.00 Zakończenie i podsumowanie
17.30 Dekoracja zawodników – wręczenie pucharów i medali – sala cateringowa Pływalni „Wodnej Nuty”.           Rozdanie pamiątkowych medali oraz losowanie dodatkowych nagród.

 

IV Zgłoszenie zawodnika w mistrzostwach powinno zawierać:

 1. Imię i nazwisko, numer telefonu , adres mailowy
 2. Wiek
 3. Posiadany stopień nurkowy
 4. Rozmiar koszulki oraz płeć (XL, L, M, S)
 5. Wpłata kwoty wpisowej 45 zł na konto: 09 1160 2202 0000 0002 1544 7245
  Tytuł wpłaty: „Imię i nazwisko + zawody nurkowe 2020”
 6. Podpisane oświadczenie o udziale w mistrzostwach i wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku
 7. Zgłoszenia przyjmujemy do 05 listopada 2021 r. formularz na stronie : http://mistrznurkowania.pl
 8. Brak podpisanych dokumentów, oświadczeń i wpłaty wpisowej skutkuje nie dopuszczeniem zawodnika do startu i udziału w mistrzostwach.

V Nagrody:

Organizator zapewnia nagrody rzeczowe dla zdobywców pierwszych trzech miejsc z każdej kategorii. Suma zdobytych punktów wszystkich konkurencji nominuje zawodnika do klasyfikacji głównej. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal oraz dyplom uczestnictwa. Wygrane nagrody nie podlegają wymianie.

VI Pozostałe ustalenia:

 1. Organizator zawodów zapewnia obecność opieki medycznej oraz ratowników wodnych w trakcie trwania zawodów.
  2. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i są w pełni świadomi stanu swojego zdrowia. Każdy z zawodników w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku nie będzie miał żadnych roszczeń do organizatora. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW.
  3. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad związanych z rekomendacjami Głównego Inspektoratu Sanitarnego dot. COVID -19 – zachowywanie dystansu społecznego, dezynfekcja dłoni oraz zakrywanie ust i nosa. Każdy zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia (załącznik).
  4. Banery oraz inne nośniki reklamowe (klubów, stowarzyszeń, szkół nurkowych i OSP) mogą być eksponowane wyłącznie na trybunach lub w holu pływalni.
  5. W wodzie mogą przebywać tylko zawodnicy, asekuracja oraz upoważnione osoby do fotografii i relacji filmowej. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia ilości konkurencji w zależności od ilości zawodników lub ograniczonego czasu trwania zawodów.
Back To Top